Membership Request


(*) Verplichte velden / Champs obligatoires

Uw persoonlijke gegevens / Vos données personnelles


Uw adres / Votre adresse


Uw contactgegevens / Vos données de contact

Mogen uw contactgegevens opgenomen worden in de ledenlijst? (Deze wordt enkel onder de leden verdeeld)
Vos données de contact peuvent-elles être reprises dans la liste des membres? (Celle-ci n’est distribuée qu’aux membres) (*)


Uw Porsche / Votre Porsche

Om lid te worden moet u minstens één Porsche bezitten. / Pour devenir membre, il est impératif de posséder au moins une Porsche.


Sponsoring

Graag word ik op de hoogte gesteld van de mogelijkheden tot sponsoring. (*)
Je souhaite être informé des possibilités de sponsoring.


Om u beter te leren kennen / Pour mieux vous connaître


Uw lidmaatschapsaanvraag is pas volledig na storting van het jaarlijkse lidgeld op de rekening van Belgian Porsche Friends. Uw lidkaart wordt met de post verstuurd binnen de 15 dagen na ontvangst van uw betaling.

Votre demande d'adhésion sera complète après virement de la cotisation annuelle sur le compte du Belgian Porsche Friends. Votre carte de membre vous sera envoyée par la poste dans les 15 jours suivant réception de votre paiement.

Jaarlijks Lidgeld 120,00 € tot einde van het kalenderjaar of 180,00 € tot het einde van het volgende kalenderjaar (enkel mogelijk tussen 1/7 en 31/12)

Cotisation annuelle: 120,00 € jusqu’à la fin de l’année courante, ou 180,00 € jusqu’à la fin de l’année suivante (uniquement possible du 1/7 au 31/12).

Rekeningnr / Nro de compte: IBAN BE63 1030 3213 0108 op naam van/au nom de "Belgian Porsche Friends”.