It's not just the cars, It's the people


Rijvaardigheidscursus

Wanneer: zondag 28 april 2019
Waar: Visé - Centre de maitrise du volant

BPF richt op zondag 28 april opnieuw een driftcursus in het Centre de Maîtrise du Volant te Visé in. 
 
Het Centre de Maîtrise du Volant is een specifiek ontworpen site met een betonvlakte die permanent besproeid wordt om zowel beginners als gevorderden de mogelijkheid te geven om in optimale omstandigheden hun voertuig beter te leren kennen en te anticiperen op onvoorzienbare omstandigheden.  Het centrum wordt al meer dan 20 jaar geleid door meervoudig Belgisch kampioen Philippe Ménage. 
 
Het programma bestaat uit 2 delen, waarvoor u afzonderlijk kunt inschrijven:
Voormiddag: 9u00 - 12u00 
Namiddag: 13u30 - 16u30 
 
Voor de eerste sessie verwachten we u vanaf 8u30 voor een licht ontbijt.  Om 9u00 stipt starten we met een theoretische les, meteen gevolgd door het leukere gedeelte, namelijk de praktische oefeningen. 
De deelnemers voor de tweede sessie worden vanaf 12u30 verwacht en krijgen een lichte lunch aangeboden.  Het eigenlijke programma is identiek aan datgene van de voormiddag en start stipt om 13u30.

In de opleiding maakt u in alle veiligheid kennis met het sportief gedrag van uw eigen Porsche, op een aangepast terrein en steeds onder begeleiding van een ervaren instructeur.  U leert zelf hoe een gecontroleerde slip uit te lokken en hoe leuk het wel kan zijn om al glijdend door de bocht te gaan.  Een fijne, maar vooral leerrijke ervaring die u in het dagdagelijks gebruik van uw Porsche nog vaak van pas zal komen.  

Indien u dit wenst, kan het centrum ter plaatse een aangepaste bandenset monteren, zodat u zonder vrees voor bandenslijtage de cursus kunt volgen.  Gelieve dit wel op voorhand te melden zodat wij de beschikbaarheid van de juiste set kunnen nagaan.  

De prijs per persoon en per sessie bedraagt 290 € voor leden en 365 € voor niet-leden (zie ook annuleringsvoorwaarden). Het aantal deelnemers/Porsches per sessie wordt tot 6 beperkt waardoor de effectieve rijtijden optimaal benut worden.   

Wij hopen u talrijk te mogen ontvangen.  

Met sportieve groeten, 

Het BPF-team.

Inschrijvingsprocedure:

 • U vult het inschrijvingsformulier online in. 
 • Wij bevestigen ontvangst van uw inschrijvingsformulier, reserveren uw plaats en vragen het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van BPF. 
 • Na ontvangst van het voorschot krijgt u een melding dat uw reservatie bevestigd is. Na ontvangst van de totale som krijgt u de bevestiging dat uw deelname volledig in orde is. 
 • Niet-leden betalen een toeslag van 75 EUR per deelnemer. Deze som wordt terugbetaald binnen de maand na datum van het deelgenomen evenement indien men lid wordt. 
 • Indien het voorschot of de betaling niet binnen de 8 dagen werkdagen wordt ontvangen, krijgt u een bericht dat uw reservatie of inschrijving wordt geannuleerd. Gelieve er rekening mee te houden dat een banktransfer tot 2 werkdagen kan duren! 
 • Door uw inschrijving bevestigt u dat de piloot en de co-piloot het document “Afstand van verhaal” voor de start van het event gaan ondertekenen en aan de organisatie gaan overhandigen. 
 • Door uw inschrijving aanvaardt u de annuleringsvoorwaarden van BPF.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Indien BPF bij annulering voor een vervanger dient in te staan, wordt er steeds 30% van de volledige deelnameprijs als administratiekost weerhouden, met een minimum van 50 EUR. 
 • De mogelijke annuleringskosten en wijzigingskosten die door derden worden aangerekend zijn ten laste van de deelnemer die annuleert. 
 • Het opgeven van een reden tot annulering leidt niet tot kwijting van deze vergoeding. 
 • Ingeval een evenement van BPF niet kan door gaan en dit wegens omstandigheden buiten de wil van BPF, kan geen enkele compensatie van BPF worden geëist, en dit noch voor directe schade, noch voor enige winstderving of andere indirecte schade. 
 • Indien u zelf voor een vervanger zorgt, brengt u BPF daarvan op de hoogte en draagt u zelf ook de wijzigingskosten. Deze vervanging moet door BPF uitdrukkelijk goedgekeurd worden.

Inschrijvingen zijn afgesloten